Home» Adventure » Kontax » Kontax 1: isiXhosa

Category: Adventure

Comments

Post your comment »

 1. 7 July 2013
  55. Anonymous says

  I am ur fan....God bless you

  Report this comment
 2. 30 Nov. 2012
  54. PR!NCE.V€€ says

  Ndisuke ndikhukhumale ndivule iimpiko xa ndide ndigeqezise intloko okwe ntyatyambo isamkela untlak'ohlaza xa kukh abantu abaye bakheth ukucangcatha kwelasemzini,ndisitsho nje nje ndikhwanqisekile ukb basekhna na abantu abaye bazondelele bade batyeshele ngokurhanuga,lnto yenza thina maxhosa sibenako ukuhlwayel'entsinden noxa singangazixhomelanga intanyongo,ke kuwe wna uthe wazihlupha ngokubhala,ndith mathol'anyong'ande ukudlelana

  Report this comment
 3. 26 Nov. 2012
  53. DJ+SIHLEEEE says

  Why ungabhali ngesizulu ngoba mina ngthanda isizulu

  Report this comment
 4. 29 Aug. 2012
  52. #ff00ff*Serial+killer* says

  I want money 4rm u

  Report this comment
 5. 6 Aug. 2012
  51. #cc03cc*...[_y0w-ZaR_]...* says

  Its boring

  Report this comment
 6. 29 March 2012
  50. $X$ says

  Simnandi istory ndide ndasiqiba ukusifunda

  Report this comment
1| 2| 3| 4| ... 7| 8| 9| 10 >